background

Discover independence through the power of solar

explore our plans

De SIF staat een collectieve aanpak voor. Dat deze aanpak werkt, blijkt wel uit het feit dat het collectief de uitval van iepziekte binnen vier jaar zag dalen van 10% tot een stabiele, natuurlijke 1%.

Sed nisl typi te aemulam urna typi mi arcui netus, il tibi dui te culpa porro nisl tertium teniet guttae id eget wisi sint caescs, ii ille ullo reprobo rem honoraria erat, ii illa hounnbre instantanee eos tellus pede.

De SIF ontplooit de volgende activiteiten

  • melden
  • inspecteren
  • inventariseren
  • saneren
  • herplanten
  • adviseren & voorlichten
  • kennis uitwisselen
Meld