entry image

Op woensdag 6 juli organiseert de SIF de landelijk iependag. Plaats van handeling is het Iepenarboretum in Joure. Behalve een bezichtiging van het arboretum zelf, staan er presentaties op het programma over de collectieve aanpak, onderzoek naar resistente iepen en bijvoorbeeld het opsporen van zieke exemplaren met behulp van satellietbeelden.

In de middag staat er een  bezoek aan het evenement BOSK in Leeuwarden op het programma. Groenbeheerders en andere professioneel geïnteresseerden kunnen zich tot 15 juni aanmelden. Er zijn 65 plaatsen beschikbaar, wie het eerst komt het eerst maalt.

Plaats : Iepenarboretum te JoureLocatie (Hoek Tramweg / Woudfennen)

Programma:
9.00 uur: Inloop + koffie
9.30 uur Welkomstwoord door de voorzitter van de SIF, de heer T.R. Piersma
9.40 uur: Collectief iepenbeheer (Gauke Dam)
10.00 uur: Belang van de iep in Nederland (Simen Brunia)
10.45 uur: Korte pauze
10.55 uur: Onderzoek naar resistente iepen (Jelle Hiemstra)
11.40 uur: Pauze / Bezichtigen iepenarboretum
12.40 uur: Opsporen zieke iepen via satellietbeeld (Dirk Voets)
13.30 uur: Afsluiting door wethouder mevrouw Groeneveld
14.00 uur: Naar BOSK Leeuwarden

Aanmelden voor deze dag kan door voor 15 juni a.s. door een mail te sturen naar info@iepenwachtfryslan.nl (o.v.v. naam, mailadres, organisatie en het aantal personen).Voor de excursie naar BOSK in Leeuwarden zorgt de SIF voor een touringcar. Graag aangeven of u gebruik wilt maken van deze dienst op de aanmelding per mail.


Deel dit bericht