Background

Belang van bomen

Bomen zijn er niet alleen voor de sier, ze vertegenwoordigen grote maatschappelijke waarde. Daar is iedereen het inmiddels over eens. Ze dragen bij aan de aantrekkelijkheid van steden, dorpen en het landschap. Het zijn geweldige windbrekers in open landschappen, zorgen voor schaduw en houden water vast bij hitte en droogte. En dan vergeten we nog de functie van bomen in het vastleggen van fijnstof, stikstof en CO2. Al met al leveren ze dus een belangrijke bijdrage aan zowel de klimaat-, biodiversiteits- als milieudoelen. Niet voor niets zet het Rijk met haar Bossenstrategie in op nieuwe aanplant.