Background

Collectieve aanpak

De SIF staat een collectieve aanpak voor. Alleen door als overheden, natuurbeschermers en private terrein- en landschapsbeheerders samen te werken kunnen de gestaag oprukkende boomziekten en -plagen alsook de verspreiding van exoten een halt worden toegeroepen. Dat deze aanpak werkt, blijkt wel uit het feit dat het collectief de uitval van iepziekte binnen vier jaar zag dalen van 10% tot een stabiele, natuurlijke 1%.