entry image

Op 17 april vond er weer een inspirerende kennismiddag plaats. Het thema was “Planten van bomen op locaties waar zich kabels en leidingen bevinden”.

Op 17 april vond een informatieve en inspirerende kennismiddag plaats met een belangrijk thema: “Planten van bomen op locaties waar zich kabels en leidingen bevinden”. Dit onderwerp stond centraa,l omdat het planten van bomen steeds meer wordt beïnvloed door de aanwezigheid van ondergrondse infrastructuur. De interesse vanuit de deelnemende organisaties aan de SIF was merkbaar; er waren ruim vijftig belangstellenden aanwezig.

Download hieronder de bij de presentaties behorende bestanden:

Het combineren van bomen en kabels en leidingen (pptx)

Hand-out Kennissessie Omgevingswet & Landelijke Bomennorm (pdf)

Juridisch kader kabels en leidingen en bescherming van bomen (pdf)

Presentatie door ir. M. Brunings van het Norminstituut bomen

Deel dit bericht