entry image

Gisteren vond de jaarlijkse kennismiddag van de SIF plaats. In zalencentrum ’t Haske in Joure verzamelden zich zo’n 24 mensen, waaronder ambtenaren en enkele bestuurders van deelnemende organisaties aan de SIF. Ook ‘iepenaannemer’ Sietzema was aanwezig.

Voorzitter Piersma opende de bijeenkomst om 13.00 uur met een welkomstwoord, gevolgd door een kort voorstelrondje. De presentatie startte met een terugblik op de afgelopen 17 jaar van de SIF.

Er werd uitgebreid stilgestaan bij de kennisvraag vanuit de kop van Noord-Holland en de problematiek rond iepziekte. De kosten werden vergeleken met die van de SIF.

De inspecteurs stonden centraal tijdens deze kennisdag; Germ Wijnja, inspecteur in de regio Súdwest-Fryslân en Harlingen, lichtte toe hoe de inspecties verlopen. Verder gaf aannemer Sietzema een demonstratie van de verwerking van zieke iepen.

De dag werd afgesloten met een informele borrel en hapjes.

 

Bekijk hier de bij de middag behorende presentatie

Demonstratie van SietzemaSymptomen van iepziekte

Deel dit bericht