Background

De SIF

Binnen de SIF bestrijden overheden, groen- en private beheerders sinds 2005 boomziekten en -plagen. Wat begon met de succesvolle bestrijding van de iepziekte (van 10 naar 1 procent) kreeg weldra een vervolg in herplantprojecten in zowel de provincie als het waddengebied. Ook wordt kennis verzameld en gedeeld m.b.t. andere boomziekten en plagen. Sinds 2020 is de organisatie bovendien actief in het bestrijden van de essentaksterfte en recent ook in de aanpak van invasieve exoten. En wel volgens het beproefde, collectieve recept.