entry image

Ruim 14000 iepen herplant

Sinds de oprichting van de Stichting Iepenwacht Fryslân in 2005, zijn er vanwege de iepziekte vele duizenden aangetaste bomen gesaneerd in de provincie. Nadat de ziekte onder controle was, startte de SIF vanaf 2011 met de herplant van resistente variëteiten. Met als resultaat dat er in het achterliggende decennium ruim 14.000 zijn aangeplant. Zowel in de openbare ruimte als bij particulieren. Dit zijn er meer dan de circa 13.000 gesaneerde exemplaren.

Een en ander werd mogelijk dankzij steun van zowel het Waddenfonds als de provincie Fryslân. In het waddengebied werden ruim 9000 iepen herplant, waarvan ruim 5000 in het Friese waddengebied.

Provinciaal project
Daarnaast is in het kader van het provinciale project een kleine 9000 iepen herplant in het overige deel van de provincie, waarvan 2125 exemplaren bij particulieren en 6875 stuks in de openbare ruimte.

Beheersbaar gemaakt
De SIF heeft met beide projecten kaalslag weten te voorkomen. Bovendien is de iepziekte in de provincie, dankzij de collectieve aanpak, beheersbaar geworden. De stichting pleit er echtere wel voor en ziet er op toe dat de jaarlijkse controles in stand worden gehouden om nieuwe, grootschalige uitval en sanering in de toekomst te voorkomen.

Daarnaast wordt er budget gereserveerd en gekeken naar subsidies om de natuurlijk uitval – van rond de 1% jaarlijks – eens in de circa vijf jaar te compenseren met nieuwe aanplant.


Deel dit bericht