entry image

In de plantseizoenen 2020/2021 en 2021/2022 heeft de SIF - ter vervanging van zieke essen - ruim 1350 bomen herplant in het waddengebied. Dit in het kader van de pilot ‘Bomen in het Waddenlandschap’ dat mede mogelijk werd gemaakt door het Waddenfonds.

Net als ‘Tijd voor eerherstel van de iep in Groningen en Fryslân’ werkte de SIF hierbij samen met Stichting Groninger Bomen Bomenwacht. Verdeeld over beide provincies worden er zodoende 2700 bomen aangeplant in de kustregio. Dit ter vervanging van gesaneerde essen.

Diverse soorten
Voor de herplant werden geen essen gebruikt, maar verschillende (inheemse) soorten, waaronder de iep. Reden daarvoor is dat er (nog) geen resistente essen zijn. Bovendien dit de herplant met verschillende soorten voor minder ziektedruk en draagt het bij aan de biodiversiteit.
De SIF zorgde er voor dat de bomen gefinancierd en geleverd werden. De deelnemers verzorgden zelf de aanplant. Een deel daarvan is in het tweede plantseizoen afgezet bij particulieren.

Vervolg
Na de geslaagde pilot, zet de SIF in komend jaar in op een vervolgproject. Dit om verder kaalslag te voorkomen, aangezien de ziekte zelf nog voortwoekert. Daar is nog geen remedie voor. Bovendien past een vervolg in Rijks- en provinciaal beleid als het gaat om de aanplant van meer bomen, het vergroten van de biodiversiteit en ook de klimaat- en stikstofopgaven.


Deel dit bericht